https://gotoyazd.com

با ما تماس بگیرید : +98 (35) 3728 3090

رزرو هتل یزد

هتل ارگ جدید یزد

آشنایی با دین زرتشت

تاریخ ثبت : 17 مرداد 1397 صفحه اصلی  »  وبلاگ  »  سفر به یزد  »  آشنایی با دین زرتشت
آشنایی با دین زرتشت آشنایی با دین زرتشت

اهورامزدا خدای زرتشتیان

اهورا مزداى زرتشت ؛ خدایی یگانه، غیر مادى، تنها خالق جهان و حاكم هستى است و اراده قدسى خود را توسط روح مقدس (سپنتامینو) و دستیارانش (امشاسپنتا) به انجام می رساند. با آنكه اهورامزدا شریكی ندارد اما زرتشتیان معتقدند كه در برابر هر نیكى، یک بدى و روح شرور (انگره مئینو) وجود دارد. زرتشت نیز پیامبری از جانب اهورا مزداست که رابط آنها فرشته «وهومنه» می باشد همچنین زرتشتیان، فرشته ای نیک پندار شبیه جبرئیل با نام «بهمن» دارند.

آشنایی با دین زرتشت

زرتشت کیست؟

زَرتُشت یا زَردُشت یا اشوزَرتُشت ، نام پیامبر ایران باستان و سراینده «گاتاها، کهن‌ترین بخش اوستا» می باشد که «مزدیسنا یا دین زرتشتی» به معنی پرستنده اهورامزدا را بنیان گذاشت. زمان تولد زرتشت را ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و زادگاهش را در مناطق مختلفی همچون شهرری، آذربایجان، خوارزم، سیستان، خراسان و آمل می دانند. نام مادر زرتشت، دوغدو و پدرش، پوروشسب بوده است. زردشت پسر سوم خانواده بود و 3 بار ازدواج کرد. وی در سن 30 سالگى به پیامبرى رسید و در سن 77 سالگى در آتشکده‌اى در بلخ (افغانستان) با حمله لشکر قومى مهاجم به شهادت رسید.

زرتشت ، شخصی راستی‌پرست و یکتاپرست (اهورامزدا) ‌است و به پیروانش نیز بهدینان و یکتاپرستان می‌گویند. کتاب مقدس زرتشتیان ، گات‌ها می باشد که سرودها و سخنان شخص زرتشت را شامل می شود.

آموزه ‌های زرتشت کم کم با باورهای ایرانیان آمیخته شد و مزدیسنای کنونی را به وجود آورد که حدود پنج قرن نیز دین رسمی ایران بوده ‌است.

آشنایی با موبد ، هیربد و دستور

موبد، هیربد و دستور؛ هر سه از کسانی هستند که با مقام و نقش های مختلفی در امور دینی زرتشتی فعالیت داشته اند. برای رسیدن به این مقامات نیز باید شخص از کودکی، اجرای مراسم دینی را آموزش دیده و در آن تجربه و تحصیلات کسب کند.

ریشه موبد از واژه «مَگوپَت» و قبیله ای از سرزمین ماد بودند که پیشوایان روحانی تنها از بین آنها انتخاب می شدند.

هیربد نیز از واژه «آئیتره پئی تی» به معنی آموزگار دینی می باشد.

دستور هم از واژه پهلوی «دَستوبَر» به معنی قانون و داوری کردن آمده است.

آشنایی با دین زرتشت

فروهر چیست؟ 

در باور سنتی زرتشتیان، فروهر نیروی معنوی و پیش برنده اهورایی می باشد که در وجود همه انسان ها به امانت گذاشته شده است. فروهر پیش از پدید آمدن هر موجودی، وجود داشته و پس از مرگ و نیستی آنها، به عالم بالا رفته و تا ابد می‌ماند.

آشنایی با دین زرتشت

کتاب اوستا

اوستا ، کتاب آسمانى زردشتیان به معناى اساس، بنیان و متن می باشد. این کتاب، به زبان و خط اوستایى نوشته شده و متعلق به ایران باستان است که با زبان پهلوى و سانسکریت نیز هم ریشه می باشد. اوستای اولیه، بسیار بزرگتر با 345,700 کلمه بر روی 12 هزار پوست گاو بوده ولی اکنون یک چهارم آن یعنی 83 هزار کلمه باقی مانده است.

اوستا 5 بخش دارد که عبارتند از؛ یسنا (ادعیه و معارف دینی)، ویسپرد (نیایش)، وندیداد (حلال و حرام)، یشتها و خرده اوستا (اعیاد و مراسم مذهبی).

آشنایی با دین زرتشت

زبان و خط زرتشتی

پیام اشوزرتشت و اوستا به زبان و خط اوستایی است كه دین دبیره نام دارد و بعضی از زرتشتیان به ویژه جوانان نیز آن را آموخته و بهره می برند. زرتشتیان گویش ویژه ای نزدیک به زبان پهلوی ساسانی دارند که با آن سخن می گویند.

زبان کهنسال اوستایی، نزدیک به هزار سال است که در نزد مردم منسوخ شده و امروزه نیز به شکل مصنوعی در بین دانشمندان و دینداران زرتشتی حفظ و منتقل شده است. در گذشته، واژگان اوستایی به خط پهلوی نوشته می شده اما چون 13 حرف بیشتر نداشته، بسیار دشوار و برای تلفظ های اوستایی نامناسب بوده است به همین دلیل موبدان و علمای بزرگ ساسانی به جای خط اوستایی، خط دبیره یا دین دبیره را اختراع کردند. خط دبیره با داشتن بیش از 40 حرف، تا به امروز از دقیق ترین الفباهای دنیا به حساب می آید.

آشنایی با دین زرتشت

آشنایی با مفاهیم دین زرتشت

نماد مزدیسنا؛ آتش

مهم ترین مباحث مزدیسنا؛ اهورامزدا، زرتشت، اشه (راستی) و ایران.

فرشتگان و شیاطین؛ امشاسپندان: ایزد، اهوراها: دیو و اهریمن

کتاب و عبادت؛ اوستا، گاتاها (یسنه)، وندیداد (ویسپرد)، یشت (خرده‌ اوستا)، آبزور، نیایش اهونی ویریا و آتشکده.

روایت‌ ها و افسانه ‌ها؛ دین‌کرد (بندهشن)، ارداویراف ‌نامه، جاماسب‌ نامه و قصه سنجان.

تاریخ و فرهنگ؛ آئین زروانی، گاه‌ شماری اوستایی نو (جشن‌های زرتشتی)، ازدواج و فرشگرد.

پیروان؛ مزدیسنا در هندوستان (ایرانیان زرتشتی) و پارسیان (ایرانیان).

آشنایی با دین زرتشت

دین زرتشتیان چیست؟

كشف آتش در تاریخ ایران به پیش از اشوزرتشت می رسد و پس از زرتشت ، آتشكده هایی مورد احترام برای تأمین آتش اجاق خانواده ها ساخته شد. زرتشتیان همچون نیاكان آریایی خود، همواره «چهار آخشیج؛ هوا، خاک، آب و آتش» را پاک كننده دانسته و برای هر یک سرودهای نیایشی داشتند. پس آنها آتش پرست نیستند بلکه همواره سعی می کنند تا آتش و آن 3 عنصر دیگر را آلوده نسازند.  

آشنایی با دین زرتشت

در اعتقاد و تفکر اشوزرتشت ، خداوند را باید در روشنایی جستجو و نیایش كرد و فرقی ندارد که نور خورشید، ماه، چراغ و یا آتش باشد.

به طور کلی ایرانیان باستان، آتش را نمادی از موجودیت خود و هویت ملی همچنین از بین برنده ناپاكی ها دانسته و معتقدند که گرما و انرژی آتش، چرخ های صنعت و پیشرفت را به گردش می آورد. بنابراین زرتشتیان نیز همچون اجداد خود، همچنان از آتش در آتشكده ها مراقبت کرده تا پویایی روشنایی در هستی را یادآوری کنند.

آشنایی با دین زرتشت

اصول و عقاید دین زرتشت

طبق آیین زردشت ، عمر جهان 12 هزار ساله است كه به 4 دوره سه هزار ساله تقسیم مى شود؛ دوره فروهران و عصر روحانی دنیا، دوران آفرینش جسمانی و عصر طلایى تاریخ، دوران سلطنت شهریاران و تسلط اهریمن، دوران ظهور زرتشت و موعودهاى سه گانه آن (سوشیانتها).

در تعالیم زرتشت ، سه اصل مهم «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» وجود دارد که مشابه آن در ادیان دیگر نیز یافت می شود. دین زرتشت ، نسبت به همه چیز مخصوصا سرنوشت انسان خوش بین است و انسان از نظر زرتشت ، آزاد و مختار آفریده شده که هیچ جبری بر او حاکم نیست.

در دین زرتشت براى آتش، كار و آبادانى، شهرنشینى، دامدارى، حیوانات بخصوص سگ و گاو ارزش زیادی قائل هستند و همچنین حفر قنات، کشاورزی، پرورش دام و طیور، سیر كردن گرسنگان و چهارپایان، كمک به مستمندان، زایش و پرورش نسل، پیروى از راستى، مفید بودن براى خانه و جامعه و ... نیز در این آیین بسیار مهم می باشند.

آشنایی با دین زرتشت

آخرالزمان

در هزاره گرایى (یک دوره هزارساله از تاریخ) زرتشتى، انتظار ظهور 3 منجى از نسل زردشت مطرح می باشد که یکى پس از دیگرى، عدالت را در جهان برقرار خواهند کرد.

این سه منجی عبارتند از؛ هوشیدر 1000 سال پس از زردشت، هوشیدرماه 2000 سال پس از زردشت و سوشیانس (سوشیانت) 3000 سال پس از زردشت که با ظهورش به جهان پایان مى ‌دهد.

آشنایی با دین زرتشت

زندگی پس از مرگ

در بینش اشوزرتشت ، آیین كنش و واكنش برقرار است بدین گونه که شخص كژاندیش و دروغگو کیفر اعمالش را در جهنم می بیند و در مقابل، به نیكوكاران در جهان مادی و مینوی، در بهشت پاداش می رسد.

آشنایی با دین زرتشت

بقاى روح پس از مرگ

زردشتیان معتقدند که روح جاودانه است و پس از ترک جسم مادی تا روز رستاخیز در عالم برزخ باقی مى‌ماند. همچنین آنها به بهشت، دوزخ، صراط و سنجش اعمال نیز اعتقاد دارند. بهشت زردشتی ها مشابه بهشت مسلمانان است، اما چون آتش را مقدس می دانند دوزخشان برعکس دوزخ مسلمانان، جایى بسیار سرد و کثیف می باشد که در آن، انواع جانوران به آزار گناهکاران مشغول هستند.

آشنایی با دین زرتشت


پرسش و پاسخ


جهت ثبت نظر ، ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید


جهت ثبت نظر ، ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
ENamad logo-samandehi